Domotics subsidies 2024 Wallonia

2024 Subsidies voor Domotica in Wallonië

Het Waalse Gewest verleent een subsidie met als doel gedeeltelijke vergoeding van de installatie van meet- en regelapparatuur voor particulieren. 

Dit staat gemeenlijk bekend als: Prime Domotique. 

Hoe zit het met 2024? Kan ik in 2024 nog steeds profiteren van een terugbetaling van 40% voor mijn easyNRJ-kit? 

Dit artikel heeft tot doel de situatie toe te lichten en zal worden bijgewerkt naarmate de gebeurtenissen zich ontvouwen. 

1. In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een product ten minste een van de volgende doelstellingen bereiken: 

#Doelstelling 1: Verhoog zelfverbruik bijna in realtime 

✅ De easyMETER geeft realtime updates (elke 5 seconden bijgewerkt) over uw verbruik/injectie in het netwerk

✅ De easyCOLOR geeft ook informatie zonder dat u uw telefoon of scherm hoeft aan te zetten

 

#Doelstelling 2: Verschuif elektrische belastingen naar periodes waarin de elektriciteitsproductie overvloedig is 

✅ De easyPLUG en easyCOLOR stellen u in staat om automatisch uw talrijke batterijen op te laden (lithium of thermisch, boilers, warmtepompen, enz.). Ze activeren alleen wanneer u overschot aan energie in het net injecteert.

 

#Doelstelling 3: Verminder het energieverbruik 

✅ De easyCOLOR geeft in realtime de intensiteit van uw energieverbruik van het net weer, evenals van elk aangesloten apparaat op de easyCOLOR. 

 

Met easyNRJ kunt u 3️⃣ doelstellingen bereiken uit 3️⃣ 🎉🥳🎈🎊

Vanwege het vermogen om de bovengenoemde drie doelstellingen te bereiken, zijn easyNRJ-oplossingen nu officieel opgenomen in de lijst van producten die in aanmerking komen voor de Domotics Subsidie in Wallonië.  

Domotics Subsidie 2024 - oplossing voor zelfverbruik

2. Uitbreiding van de Domotics Subsidie in 2024

We hebben contact opgenomen met de administratie met betrekking tot de geldigheid van de Domotics Subsidie in 2024. We hebben schriftelijke bevestiging ontvangen dat een wetswijzigingsproject in dit verband in de eerste lezing is goedgekeurd door de Waalse Regering. 

Zie hieronder, het besluit moet nog in werking treden (geen datum verstrekt), maar aankopen die VÓÓR de inwerkingtreding ervan zijn gedaan, komen nog steeds in aanmerking voor de subsidie, op voorwaarde dat facturen worden ingediend binnen 4 maanden na de inwerkingtreding van het besluit.

Voorbeeld:
Als het besluit op 1 juni 2024 in werking treedt (hopelijk eerder), komt een factuur die in januari 2024 is uitgegeven nog steeds in aanmerking voor de subsidie, mits deze wordt ingediend bij de administratie vóór 1 oktober 2024.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het Besluit van 17 december 2020 betreffende de toekenning van een subsidie voor de installatie van meet- en regelapparatuur
 
Art.47. A l’article 2, paragraphe 1er du décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage, les mots « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
 
Chapitre 5. Disposition finale
Art. 48. Pour les factures émises entre le 1er janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur du présent décret, le délai de 4 mois pour l'introduction de la demande de prime visée à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er du décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d’équipements de mesurage et de pilotage prend cours à compter de l'entrée en vigueur de présent décret.

 

 

 

Terug naar blog